MARIÁNSKÉ MODLITBY


Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.                V nebezpečí a strádání přímluva tvá nás ochrání. Lidská kde pomoc bezmocná, tvá kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek svých k tobě tak vroucně lkajících. Matko, ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!