SVATÍ NA TENTO TÝDEN

Ze života některých světců, které Církev slaví v tomto týdnu.

Převzato z knihy "Naše světla"

Knihu je možné zapůjčit ve farní knihovně, popřípadě číst online:

https://librinostri.catholica.cz/download/SchikRuNasSvetl47-OCR.pdf

22. listopadu: svatá Cecílie, panna a mučednice 

 Cecílie, ze slavného rodu, se zasvětila Ježíši Kristu. Proti její vůli ji rodiče zasnoubili urozenému mladému muži Valeriánovi. Po svatbě řekla Cecílie svému ženichovi: "Milý Valeriáne! Zasvětila jsem se Ježíši Kristu a měl bys vědět, že mi Bůh dal za strážce anděla, který mne střeží." Valerián žádal: "Mám-li uvěřit tvým slovům, ukaž mi toho anděla." Cecílie odpověděla: "Pouhého ducha mohou spatřit jen oči očištěné a posvěcené na křtu svatém; přeješ-li si vidět anděla, musíš opustit modloslužbu, uvěřit v Krista a dát se pokřtít." Valerián se tázal: "Kdo mě může očistit, abych viděl anděla? Kdo mě naučí znát křesťanské učení?" "Jdi na Appiovu silnici, tam uvidíš chudé, žebrající o almužnu. Řekni jim: Posílá mne Cecílie, abyste mi ukázali sv. Otce Urbana. A když se s ním seznámíš, sděl mu všecko, co jsem ti říkala." Valerián poslechl, byl od Urbana poučen a pokřtěn. Vrátil se domů a zastihl klečící a modlící se Cecílii. Vedle ní spatřil zářící zjev anděla. Anděl měl v ruce dva věnce z růží a lilií, jeden podal Cecílii, druhý Valeriánovi a řekl: "Tyto věnce přináším z nebeského ráje; jejich květy neztratí svou krásu a vůni, zachováte-li je s čistým srdcem."

Vtom vkročil do světnice Valeriánův bratr Ctibor. Zvolal: "Žasnu, že v této roční době je zde cítit vůni růží a lilií!" Valerián řekl: "Kdybys uvěřil v Krista, uviděl bys věnce z růží a lilií. Až dosud jsi věřil jen v klamné bohy." Ctibor se dal poučit a stal se křesťanem. Oba bratři byli zadrženi a odsouzeni na smrt. Na popraviště je vedl vojenský velitel Maxim. Divil se, proč se tak radují při cestě na smrt, a tázal se jich, zdali skutečně budou mít po smrti nový život. Ctibor odpověděl: "O tom nepochybuj! Věř, že lidská duše je nesmrtelná a že po smrti nastane nový život!" Maxim si umínil, že se také dá pokřtít. Valerián a Ctibor byli popraveni mečem, a když přišlo najevo, že Maxim také vyznává Krista, byl utlučen kyjem. Cecílie mezitím rozdala všechno své jmění chudým. Prefekt ji předvolal a žádal, aby vydala jmění a obětovala bohům. Odpověděla: "Marně žádáš ode mne poklady; rozdala jsem je chudým." Vladař rozkázal, aby byla udušena v lázni vedrem a horkou párou. Když Cecílie zůstala naživu, rozkázal, aby byla sťata. Kat jí zasadil mečem tři rány a nechal ji polomrtvou ležet. Mučednice žila ještě tři dny, napomínala křesťany ke statečnosti ve víře, a když už nemohla mluvit, alespoň svými prsty dávala najevo, že věří v jednoho Boha ve třech osobách

25. listopadu:  svatá Kateřina, panna a mučednice

 Sv. Kateřina (lat. Catharina; Řekové ji nazývají: aei katharina, t. j. stále čistá) byla, jak Eusebius (540) ve svých dějinách krátce uvádí, bohatá a krásná panna a křesťanka v Alexandrii. Maximián prý ji žádal za manželku. Kateřina však odmítla jeho návrhy. Maximián jí pak odňal statky a poslal do vyhnanství.

Zpráva o jejím mučednictví pochází z pozdější doby. Vzhledem k obsahu i k četným okolnostem je opředena tolika nezaručenými zbožnými pověstmi, že se lze stěží v ní dopátrat historického jádra. Světice se proslavila svým mučednictvím v egyptské Alexandrii podobně jako svatá Cecilie v Římě. Zdá se, že vynikala neobyčejnými dary ducha, znalostí pohanské filozofie i křesťanské nauky. Jak mučednickým hrdinstvím, tak svou učeností vzbudila při své smrti mimořádný obdiv. Podle pověsti byla popravena v Alexandrii za císaře Maximina (311-313).

Její tělo se uctívá v prastarém klášteře na hoře Sinaj.
Zvláštním ctitelem svaté Kateřiny byl Karel IV. R. 1332 na svátek svaté Kateřiny zvítězil nad vlašskými spiklenci pod hradem San Felice u Modeny. Na hradě Karlštejně zbudoval svaté Kateřině kapli, jejíž nádhera budí dodnes obdiv. Na Novém Městě pražském postavil chrám této světice s klášterem panen poustevnického řádu svatého Augustina. Arcibiskupa Arnošta z Pardubic přiměl, aby den svaté Kateřiny byl v Čechách zasvěceným svátkem. Nejpamátnější staročeská Legenda o svaté Kateřině (obsahující přes 3.500 veršů) je výmluvným svědectvím, jak velké úctě se svatá Kateřina u nás ve 14. století těšila.

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!