Na aktuální téma

   

          svatý Michael Archanděl                    

Jméno znamená "Kdo jako Bůh" - je v biblických textech označován jako jeden z prvních knížat (Dan. 10, 13.21), ochránce vyvoleného národa (Dan. 12,1) a vítěz nad démonem (Jud. 9, Zj. 12,7).
Také křesťané v něm od počátku vidí zvláštního ochránce novozákonního Božího lidu, tedy Církve a přímluvce zemřelých před Božím trůnem. Je vzýván také při exorcismech. Jeho svátek se slaví již od 5. století ve výroční den posvěcení baziliky zbudované k jeho poctě v Římě na Via Salaria.


Nejslavnější svatyně svatého Michaela je na hoře Gargano. Její historie začíná již v roce 490. Legenda vypráví, že jistý Elvio Emanuele, pán na Monte Gargano, ztratil nejkrásnějšího býka ze svého stáda a našel ho v nepřístupné jeskyni. Když viděl, že ho odtamtud nemůže vyvést, rozhodl se, že ho zastřelí šípem ze svého luku. Ale šíp, místo aby zasáhl býka, obrátil svůj let a zasáhl střelce do oka. Zraněný pán se obrátil na biskupa svatého Laurencia Maiorano v Sipontu (dnes Manfredonia) a vyprávěl mu o tomto divu. Prelát vyhlásil tři dny modliteb a pokání. Po třech dnech se u vchodu do jeskyně zjevil svatý Michael a vzkázal biskupovi: "Jsem archanděl Michael a stojím stále před Boží tváří. Jeskyně je zasvěcena mně, já jsem si ji zvolil a já sám ji střežím. Tam, kde se skála otevírá, mohou lidé dosáhnout odpuštění hříchů... To, oč budou žádat, bude vyslyšeno. Zasvěť proto jeskyni křesťanskému kultu."
Ale svatý biskup neuposlechl archandělovu výzvu, protože na hoře přetrvával pohanský kult. Po dvou letech, r. 492, obsadil město barbar Odoakr (434-493). V této tísni se biskup a věřící spojili v modlitbě. Biskupovi se zjevil svatý Michael a slíbil mu vítězství. Během boje se skutečně zvedla prudká bouře a písek zároveň s kroupami zasypal barbary tak, že se dali na útěk.
Celé město spolu s biskupem vystoupilo na horu v děkovném procesí. Biskup však nadále váhal vstoupit do jeskyně. Odebral se do Říma k papeži Gelasiovi I. (490-496) a ten nařídil, aby do jeskyně vstoupil spolu s biskupy z Puglie po vykonaném pokání a postu. Všem třem biskupům se pak potřetí zjevil svatý Michael a řekl jim, že zásvětný obřad již není potřebný, protože zasvěcení se uskutečnilo samotnou jeho přítomností. 


Biskup Laurencius dal u vstupu do jeskyně zbudovat chrám zasvěcený svatému Michaelovi, který byl posvěcen 29. září 493. Samotná svatá jeskyně nebyla biskupem nikdy vysvěcena a nese název "Nebeská bazilika". Langobardi, kteří založili v VI. století beneventské vévodství, porazili divoké Saracény na italském pobřeží 8. května 663. Toto vítězství připisovali sv. Michaelovi a šířili jeho úctu po celé Itálii, budovali kostely, šířili prapory a mince na oslavu svatého archanděla, která se slavila 8. května.Svatá jeskyně se stala jedním z nejvíce navštěvovaných poutních míst spolu s Jeruzalémem, Římem, Loretou a Compostelou.

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!