Na aktuální 

téma

Doba předpostní


Během vánočního období, které ukončila slavnost Hromnic 2. února,  jsme prožili se Spasitelem několik týdnů, ve kterých jsme rozjímali o jeho tichém a skrytém dětství a těšili se z moci, kterou ovládá veškeré stvoření. Posílila se tím naše naděje, že se jednou s tímto Králem králů budeme radovat věčně.
Avšak tato chvíle věčné radosti dosud nenastala! Také u jesliček poznáváme při veškeré radosti, že stojíme ještě na zemi, že musíme dosud bojovat krušný boj se světem, ďáblem a tělem. Církev svatá, která byla předobrazena Starým Zákonem, si připadá zde na světě jako židovský národ, který byl odveden ze svatého města Jerusalema a 70 let držen v Babylonském zajetí. Co jsme zde na zemi jiného, než vyhnanci, zajatci a kořist všech možných nebezpečí, která na nás číhají na světě, v tomto Boha nenávidějícím Babyloně!
Církev svatá, která nás má vychovávat pro nebe a utužit do životního boje, nám chce v předpostní době připomenout naše vyhnanství, na které bychom si bezmála už zvykli - ke své vlastní záhubě. Jako židé 70 let truchlili v Babyloně, tak ona nás vede k tomu, abychom si 70 dní v roce připomínali svoje otroctví pod mocí ďábla a tím zatoužili po svém vlastním domově - po Nebi.

Proto každá bohoslužba v tomto období církevního roku nám slouží k této připomínce. Neslyšíme radostné Aleluja, kterým jsme se těšili po celý rok. Nezaznívá ani krásný zpěv Andělů Sláva na výsostech Bohu. A aby také náš zrak byl zaujat myšlenkou na naše truchlivé postavení ve světě, užívá se bohoslužebných rouch fialové barvy, vyjímaje svátky Svatých, které se však skoro nikdy neslaví v neděli.

První neděle v předpostní době se nazývá Devítník. České jméno Devítník ukazuje na to, že tato neděle je 9. před Velikonocemi. V latině se jmenuje Septuagesima (dies ante Pascha), t. j. sedmdesátý (den před Velikonocemi). Dvě následující neděle se nazývají Sexagesima a Quinquagesima t. j. 60. a 50. den / zaokrouhleně / před slavností velikonoční. U nás říkáme: neděle první a druhá po Devítníku. 

Učme se ve třech předpostních týdnech odříkat se pozemských radovánek, aby v nás nedusily oheň lásky k Bohu , a straňme se světského hluku, abychom slyšeli, co k nám mluví Duch Svatý.

Doba předpostní ještě není obdobím postním, které začíná až na Popeleční středu, letos 22. února. Avšak toto období je přípravou k postní době, se svým  ztišením nám napomáhá, aby pak naše postní a kající úsilí o růst ve víře a ve ctnostech tím snáze přineslo svůj užitek. 


Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky