NA AKTUÁLNÍ TÉMA

říjen - měsíc                posvátného růžence

 Modlitba růžence se začíná objevovat        s nástupem nových řeholí ve 13. století. Zvláště řád dominikánů vynikal šířením této modlitby. Růženec vznikl díky tomu, že tyto řehole měli kromě vzdělaných členů také tzv. řeholní bratry. Řeholníky, kteří nebyli kněžími, neměli žádné vzdělání a mnohdy neuměli ani číst a psát. Proto se nemohli s ostatními členy řehole modlit předepsané modlitby (breviář) a tak, aby měli nějakou náhradu za tyto modlitby, opakovali stále modlitbu Otčenáš a Zdrávas Maria. Z toho se během let vyvinula modlitba růžence, která spočívá v opakování andělského pozdravu a v rozjímání o událostech z Ježíšova života a o spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení měla a má jeho svatá Matka, Panna Maria. Růženec je složen z tak zvaných desátků. To je jednou Otčenáš a desetkrát Zdrávas Maria. Každý desátek se zamýšlí nad jinou událostí z Kristova života. Tuto podobu růžence - tak, jak jej známe i my - definitivně stanovil papež Pius V.  v roce 1569.