PRVNÍ  SOBOTY 

V MĚSÍCI


Na první sobotu v měsíci je od 9.00 v kostele ve Vejprtech modlitba růžence, litanie, požehnání sochou Panny Marie a v 9.30 následuje mše svatá. 

Sobota je den, který  Církev od pradávna zasvětila úctě                  k Panně Marii. Je to proto, že v sobotu mezi Velkým pátkem        a nedělí zmrtvýchvstání jediná Panna Maria nepřestala věřit        v Kristovo zmrtvýchvstání.

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pobožnost pěti prvních sobot

Panna Maria ve Fatimě vybízí                          k pobožnosti prvních pěti sobot v měsíci, protože existuje                                 

 5 urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: 

1. Rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie
2. Rouhání proti Jejímu Panenství
3. Rouhání proti Jejímu Božskému Mateřství
4. Rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce  i nenávist vůči Matce Boží
5. Urážky těch, kteří ji hanobí v jejich obrazech a sochách.

VELKÁ PŘISLÍBENÍ K POBOŽNOSTI 5. PRVNÍCH SOBOT
K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení.
"Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše".
S nezměrnou velkorysostí slíbila Nejsvětější Panna tu nejúžasnější milost, milost všech milostí, milost vytrvání až do konce. A tento příslib platí pro všechny bez výjimky a bez jakýchkoli omezení. Sestra Lucie také řekla:
"Nikdy jsem nebyla tak šťastná, jako když přišly první soboty. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní."


PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
- Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě)                     s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. 

Další 3 podmínky však musí být splněny přímo na první sobotu:
- Svaté přijímání na smír
- 5 desátků svatého růžence

- Rozjímání
alespoň 15 minut               o tajemství sv. růžence                                (o jednom nebo více tajemstvích)           

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot  v měsíci.