Aktuální ohlášky


Nová knížka modliteb před Nejsvětější Svátostí oltářní

V kostele ve Vejprtech je            k dispozici nová knížka modliteb k adoraci před vystavenou Nejsvětější  Svátostí oltářní. 

Knížka obsahuje kromě mnoha modliteb na různé úmysly také litanie a píseň i modlitby          k požehnání.

Knihy, které jsou k dispozici v kostele, tam musí zůstat, aby byly k dispozici k dalším adoracím. Nutno vždy vrátit...                                                            ... Nepokradeš, Kelišová!!!

Pro osobní zbožnost je možné knížky zdarma obdržet v sakristii ve Vejprtech nebo na faře. Po domluvě kdekoliv.