K aktuální situaci...

stanovisko některých biskupů k nepřijatelnosti vakcín:


Věřící křesťan nesmí nikomu dovolit, aby mu sebral osobní vztah k Bohu a kontakt s ním!

Je třeba především mnohých modliteb za odvrácení té prapodivné nákazy a všech lumpáren, které jsou  s tím spojené.

Musíme si také vyprosit věrnost Bohu i za této situace.


Katolický křesťan má dostatek prostředků, které může a vlastně musí v době Božího navštívení použít. Tak hrrr do toho ...


1. Zdravý rozum osvícený vírou          základní  předpoklad Pro mravnost svého jednání musí mít člověk jistotu, že skutek, který chce nebo musí vykonat, je dobrý. Pokud tuto jistotu nemá, nemůže tento skutek vykonat, protože na základě této nejistoty připouští, že jeho jednání může být špatné. 


Aplikace nevyzkoušených vakcín je tedy podle této zásady katolické morálky nepřijatelná.

Přibývá zpráv o vedlejších účincích těchto vakcín včetně úmrtí. Také očkovaní se nakazili znovu koronavirem a mnozí mají velice těžký průběh nemoci, ačkoli již obdrželi dvě dávky vakcíny. 


Je tedy čím dál tím jasnější, že očkování je nejen mravně nepřijatelné a škodlivé, ale také neúčinné.  Za těchto okolností je již očkování neobhajitelné!!! 


Z vyjádření italských lékařů:

"Právní předpisy EU kladou na první místo povinnost orgánů zaručit občanům bezpečnost léčivých přípravků, zejména pokud jsou určeny pro celou populaci. Vzhledem k tomu, že Sars-Cov-2 ohrožuje na zdraví malé procento populace, jde o hazard, stejně jako je zakázáno právními předpisy EU, vystavit zdraví celé populace drogám, o nichž není nic známo ".


Shrnutí vyjádření italských lékařů a farmaceutů: 

1) přínos těchto vakcín není prokázán; 2) rizika je třeba ještě prozkoumat; 3) není známo, zda očkovaní zabraňují cirkulaci viru; 4) chybí poměr rizika a prospěchu; 5) není pravděpodobné, že později budou přidány úplné klinické údaje, protože schvalovací postup považoval tyto produkty za vakcíny, a nikoli za genovou terapii; 6) nové produkty nereagují ani na skutečné neuspokojené lékařské potřeby, protože mnozí lékaři také prokázali, že již existují léky (které jsou levné), které při správném použití zaručují léčbu. 


Boží přikázání "nezabiješ" se vztahuje také na poškození či zničení vlastního života. Jestliže tedy onemocnění kovidem není podle WHO tak nebezpečné, vakcíny nejsou vyzkoušené a jejich závažné vedlejší účinky jsou zcela evidentní, pak mi páté Boží přikázání zakazuje nechat se očkovat vakcínou proti koronaviru !!!


O nepřijatelnosti vakcíny vyrobené z tkání potracených dětí                      viz výše - stanovisko biskupů.


 Musíme i za tím vším vidět Pána Boha, který tuto situaci dopustil. Kdyby nechtěl, nestalo by se to (rozum osvícený vírou). Proto je třeba se          k Pánu Bohu utíkat s prosbou              o ochranu a pomoc a také s prosbou    o odpuštění všeho zla, které současnou situaci zapříčinilo a které je s tím spojené (lži, podvody...) Na ten úmysl se máme modlit  a také podle možností postit a konat jiné úkony zbožnosti.    

Toto za nás křesťany nikdo neudělá!

2. Prostředky posvěcení

Vzhledem k tomu, že současná situace je Božím dopuštěním (či spíše trestem) za bezbožnost a všechny špatnosti s ní spojené, je nutné reagovat větším posvěcením. Horlivější přijímání svátostí je samozřejmostí! Máme také k dispozici velké množství svátostin, které jsou zdrojem pomáhajících milostí. Pomáhající milost je přechodné Boží působení na rozum a vůli za účelem překonání obtíží a upevnění ve víře. 

Ke svátostinám, které může každý používat, náleží:

a/ zbožné užívání posvěcených předmětů (kříž, růženec, obraz...)

b/ svěcená voda, sůl, olej, křída, kadidlo, svíce ...

Těmito posvěcenými věcmi posvěcuji sebe (kropení či pomazání na čele...), místa, kde se pohybuji (je vhodné pomazat svěceným olejem například dveře domu...) a jiné věci, které užívám. Svěcenou sůl a olej mohu používat také do pokrmů, kdy k běžnému množství obyčejné soli přidám kousek také té posvěcené, stejně tak s olejem. Vhodné je doprovodit takový úkon také střelnou modlitbou s prosbou o požehnání, ochranu a pomoc Boží, aby bylo zcela jasné, že se nejedná o nějaký pověrečný úkon, nýbrž o úkon opravdové zbožnosti!

 Svěcená voda, sůl, křída a olej jsou k dispozici v kostele ve Vejprtech.