MODLITBY 

VE ŠKOLNÍM ROCE


Modlitba za učitele a žáky


Pane Ježíši Kriste, jenž jsi cesta, pravda a život, naplň duchem vědy, moudrosti      a svaté bázně všechny, kteří vyučují. Všem pak, kteří jsou vyučováni, uděl hojné milosti, aby spasitelným a užitečným vyučováním jejich rozum chápal pravdu, srdce objímalo dobro, život jejich byl bohatý na dobré skutky, a takto aby bylo    ode všech tvé svaté Jméno oslavováno.


Vzývání Ducha Svatého


Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, ty jsi sesláním Ducha Svatého svět osvítil a poučil, dej, ať v témže Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy a posily, skrze Krista našeho Pána. Amen.
Je víc než vhodné připojit Otčenáš a 7x zdrávas Maria - jakožto prosbu o sedm darů Ducha Svatého!


Modlitba k Dítěti Ježíši během školního roku:

Dítě Ježíši, věčná a vtělená Moudrosti, ty všem hojně udílíš své milosti a zvláště studující mládeži, která se ti odevzdává. Shlédni proto milostivě i na mne, který tě vzývám, abys mě ochraňoval v mém studiu. Ty jsi Pánem Poznání, pramen moudrosti i paměti: přijď tedy na pomoc mé slabosti.

Osviť mou mysl a pomoz mi, abych si snadno osvojoval pravdy a poznatky. Posilni mou paměť, aby si podržela, čemu jsem se naučil, a v těžkostech buď mým světlem a mou posilou. U tvého Božského Srdce si vyprošuji milost věrně plnit všechny své studijní povinnosti a sklízet co nejlepší plody, abych se mohl radovat z úspěšných výsledků a zvláště z postupu vpřed. Slibuji ti, také proto abych získal zmíněné milosti, že budu věrný svým křesťanským povinnostem a že tě budu milovat stále víc. Dítě Ježíši, ochraňuj mě denně pod svým pláštěm a veď mě kromě růstu v poznání také po cestě věčné spásy. Amen.


Modlitba k Panně Marii Matce dobré rady 


Nechť nás podporuje, prosíme, Pane, mocná přímluva tvé slavné Rodičky a povždy Panny Marie, Matky dobré rady, aby nám, které zahrnula ustavičnými dobrodiními, připomínala to, co máme konat a pomáhala nám v plnění povinností.


Je více než vhodné přidat také modlitbu ke svému Andělu strážnému a také ke svým svatým patronům (například 3x Otčenáš, litanie atp.)


Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky