Modlitby ke mši svaté

1. MODLITBA STUPŇOVÁ - Při stupňové modlitbě řekneme úmysl,  na který chceme mši svatou s knězem obětovat, uděláme kříž          a vzbudíme lítost nad hříchy.

2. EVANGELIUMVstávám, abych ukázal, že si vážím slov Pána Ježíše. A tato slova chci v paměti udržovat (křížek na čele), ústy vyznávat (křížek na ústech) a podle nich se řídit (křížek na prsou)."

3. OBĚTOVÁNÍ - "Otče nebeský! Přijmi od nás tyto svaté dary, které ti s knězem přinášíme. Také ti obětujeme sami sebe. Tobě chceme sloužit bez ustání, ty nám k tomu dej své požehnání."

4. PROMĚŇOVÁNÍ - Při pozdvihování Nejsvětějšího Těla Páně pohlédneme s vírou na svatou hostii a pozdravíme Pána Ježíše slovy: "Pán můj a Bůh můj!" Zároveň se s ním spojíme na kříži slovy: "Pane Ježíši, s tebou jsem ukřižován." Potom skloníme hlavu a říkáme:

"V tebe věřím, v tebe doufám, tebe nad všechno miluji."

Slovy: "Pane Ježíši, s tebou jsem ukřižován", chceme říci: "Pane Ježíši, chci přibít s tebou na kříž své ruce, aby nečinily nic zlého, aby se zbožně modlily, svědomitě pracovaly a všem dobře činily. Chci přibít s tebou své nohy, aby chodily jen cestou tvých přikázání.

A mé srdce ať je probodeno se Srdcem tvým, mrtvé pro všechno, co vede ke hříchu. Ať žije a plane jen pro tebe a pro tvé svaté zájmy."

A mé srdce ať je probodeno se Srdcem tvým, mrtvé pro všechno, co vede ke hříchu. Ať žije a plane jen pro tebe a pro tvé svaté zájmy."

Při pozdvihování nejsvětější Krve Páně pohlédneme s vírou na zdvižený kalich a pozdravíme Pána Ježíše slovy: "Pán můj a Bůh můj!" Rozhodneme se pracovat pro svaté zájmy Pána Ježíše ze všech sil až do potu a krve, a proto řekneme: "Pane, Ježíši, s tebou se chci modlit, pracovat, trpět i umírat." Po tom skloníme hlavu a říkáme: "Tobě žiji, tobě umírám, tvůj jsem živ i mrtev. Amen." Tyto modlitby šeptáme jen sami u sebe, abychom nerušili posvátné ticho, které je náznakem hlubokého tajemství proměňování.

5 : Sv. PŘIJÍMÁNÍ - "Otvírám ti srdce své. Přijď ke mně, Pane Ježíši, a posvěť mne, přijď ke mně, Pane Ježíši, a posilni mne, přijď ke mně, Pane Ježíši, a živ mne  k životu věčnému. Amen."

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky