SVATÁ ZPOVĚĎ

Ve svaté zpovědi dosahují věřící, kteří vyznali hříchy zákonnému udělovateli, litovali jich a dávají si předsevzetí polepšit se, od Boha odpuštění hříchů spáchaných po křtu, skrze rozhřešení, udělené týmž udělovatelem, a zároveň se smiřují s církví, kterou zranili, tím, že hřešili.  


Příležitost ke svaté zpovědi

před každou mší svatou cca 20 minut

pátek:

od začátku adorace do 12.30 a od 16.30 do 16.55

1. pátek:

Po ukončení adorace do 17.20. 

neděle:

před večerní pobožností

Po osobní domluvě kdykoliv v rozumný čas!

Podle nutnosti také kdekoliv (vlastním místem pro zpověď je zpovědnice)