ŽIVÝ RŮŽENEC

Za účelem upevnění zbožnosti a vyprošení si pomoci a ochrany Panny Marie pro naši farnost se obnovuje živý růženec.Živý růženec spočívá v tom, že se každý desátek modlí někdo jiný. Bereme na sebe závazek každý den se pomodlit jeden desátek za farnost a společně se tak pomodlíme celý růženec.


Desátek se modlíme každý den-kdykoli přes den - principem je:      z těchto jednotlivých desátků složit během dne celý růženec na konkrétní úmysl, v tomto případě za naši farnost. Tak každý může prospět těm ostatním a zároveň také ví, že i za něj se ostatní modlí!!!


Společně se modlíme růženec na první sobotu v měsíci v 9.00              v kostele ve Vejprtech