historie farnosti

Farnost Vejprty

byla založena v roce 1553. V roce 1924 byla povýšena na děkanství. Do roku 1993 patřila historicky do pražské arcidiecéze, poté byla přičleněna do plzeňské diecéze, která ji zaregistrovala jako farnost bez historického titulu děkanství. Zde přináležela do konce roku 2012 ke karlovarskému vikariátu. 

Plzeňská diecéze do vejprtské farnosti v rámci slučování afilovala několik farností.   Do vejprtské farnosti byly sloučeny farnosti:

  1. Kryštofovy Hamry - lokálie od roku 1786, farnost od roku 1854, historicky patřila v letech 1784-1993 do litoměřické diecéze
  2. Přísečnice - farnost od 14. století, děkanství 1930, historicky patřila v letech 1784-1993 do litoměřické diecéze.
  3. Rusová - od roku 1782 lokálie, od roku 1892, historicky patřila v letech 1784-1993 do litoměřické diecéze farnost.
  4. Kovářská - od roku 1755 lokálie, od roku 1791 farnost, historicky patřila do pražské arcidiecéze do roku 1993.
  5. Loučná - založena roku 1761, historicky patřila do pražské arcidiecéze do roku 1993.
  6. Měděnec - založena v roce 1581, po Bílé hoře filiální k Přísečnici, obnovena neznámo kdy, historicky patřila do pražské arcidiecéze do roku 1993.
  7. Nové Zvolání - expozitura od roku 1931, historicky patřila do pražské arcidiecéze do roku 1993.

Farní kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých ve Vejprtech byl dostavěn v roce 1786. Na jeho místě stál před tím starší kostelík, k němuž byla později přistavěna věž, která stojí do současnosti. Nový kostel byl k této staré věži přistavěn. V roce 1922 byla věž zvýšena přibližně o 20 metrů do dnešní podoby. 

Zvony

zvony před svacením v roce 2005
zvony před svacením v roce 2005

Na věž byly umístěny čtyři zvony. Ty ovšem byly za 1. světové války zabaveny pro válečné účely. Péčí místních obyvatel byla vybrána dostatečná částka, za kterou byly v roce 1922 odlity zvony nové. Tyto zvony byly však opět zabaveny za 2. světové války. Zůstal pouze nejmenší, který byl až do roku 2005 jediným kostelním zvonem. V roce 2005 byly péčí jednoho německého kněze odlity zvony nové v původní velikosti a instalováno jejich elektrické ovládání.