Kostel svatého Marka a kříž zázraku

 "Markössen Herrgott" 

Na silnici pod Kovářskou směrem na Černý Potok stojí železný kříž, který byl zbudován z vděčnosti za náhlé uzdravení paní Josefy Päckert                  z Kovářské.

Před uvedenou událostí se nacházel na tomto místě starý dřevěný kříž. Tento kříž zde byl umístěn již v 16. století. Jeden  muž z Kovářské č.p. 123 jménem Hans Stoffelmorgen zde byl přepaden lupiči, kteří jej chtěli zabít. Z vděčnosti Pánu Bohu za záchranu života zde tento muž zbudoval kříž. Podle jeho jména se tomuto místu začalo říkat Morgensherrgott. Protože se místo stalo místem modlitby, byl kříž častokrát obnovován        a opravován. 

K tomuto kříži se chodila modlit také slepá paní Josefa Päckert                                z Kovářské č.p. 226. V roce 1871 jí bylo 85 let a byla již 17 let slepá. 

 Když zde 7.6. 1871 odpoledne opět modlila, ke svému údivu viděla světelnou záři a krátce na to viděla zcela jasně.

Díky této události se kříž stal  ještě více místem zbožnosti a každoročně na výroční den této události sem přicházelo velké množství poutníků. 

Název Morhensherrgott se po vystavění kostela svatého Marka změnil na Markössen - Herrgot / Pán Bůh u Marka/. Tento název se vžil mezi německy mluvícími obyvateli jako běžné označení tohoto místa a užívá se dodnes. 


Kostel svatého Marka

Obyvatelé Kovářské si přáli mít blízko tohoto místa kostel. A tak byl 24.5.1893 na návrh pana Fr. Theumera založen spolek, který měl za cíl vystavění kostela sv. Marka v dolní části obce.

20.8. 1911 byl položen základní kámen a 12. října 1913 byl kostel slavnostně vysvěcen.

Zasvěcení svatému Markovi je vybráno záměrně. V jeho Evangeliu    (Mk. 8, 22-25) se popisuje zázračné uzdravení slepého a toto uzdravení probíhalo podobným způsobem jako u paní Peckert. Nejprve jen nezřetelné vidění a následně plné prohlédnutí. Také oltářní obraz v kostele představuje tuto scénu z Markova evangelia.