SVATÝ ANTONÍN

z Padovy


V kostele svatého Antonína v Černém Potoce se koná každý měsíc vždy v sobotu v 17.00 pobožnost a mše svatá ke cti tohoto světce. Při pobožnosti se uctívají ostatky svatého Antonína a promluvu tvoří rozbor jednoho ze zázraků svatého Antonína.

Konkrétní datum dle aktuálního ohlášení.


Chléb svatého Antonína

V naší farnosti jsme se připojili k aktivitě známé jako chléb svatého Antonína. Jedná se o sbírání prostředků pro chudé    a potřebné. Každá sbírka v kostele svatého Antonína je použita na tento účel.

Iniciativa vznikla v Padově, když se jakýsi chlapec topil ve studni a jeho matka slíbila, že když svatý Antonín chlapce zachrání, dá chudým tolik chleba, kolik chlapec váží.

Chlapec byl zachráněn a šťastná matka splnila svůj slib. Na základě této události ve spojení  s dobrotou, kterou svatý Antonín prokazoval chudým, se tato iniciativa pomoci potřebným a chudým rychle rozšířila.

modlitby ke svatému Antonínu