SVÁTOSTI


Svátosti Nového zákona jsou ustanovené Ježíšem Kristem        a svěřené církvi. Jsou to úkony Krista a církve, znamení                a prostředky, jimiž se vyjadřuje a posiluje víra, vzdává pocta Bohu a uskutečňuje posvěcení lidí.