SVÁTOST NEMOCNÝCH


Význam

Svátost nemocných je ustanovena k posílení duše v čase vážné nemoci, stáří nebo umírání. Je ustanovena k tomu, aby člověk i tyto obtížné stavy dokázal prožít jako křesťan s vírou a důvěrou  v Boha.

Udělování

Svátost nemocných je udělována individuálně tomu, kdo ji potřebuje a kdo o ni žádá.

Tuto svátost je možné udělit i člověku, který není při vědomí. Je tedy povinností příbuzných požádat kněze o udělení této svátosti jejich blízkému, který sám již o tuto svátost požádat nemůže.

V případě blízkosti odchodu na věčnost se tato svátost uděluje kdykoli a kdekoli ve dne v noci.

Účinky svátosti

Kromě posílení duše v čase těžké nemoci nebo umírání, je účinkem jako u všech svátostí rozšíření milosti posvěcující, tedy upevnění spojení s Bohem.

Kromě těchto účinků svátost nemocných v případě, že již nemocný nemůže vyznávat své hříchy ve svaté zpovědi, odpouští všechny hříchy včetně těžkých. Proto může být tato svátost pro mnoho lidí poslední záchranou pro nebe !