RUSOVÁ

První zmínka o Reuzendorfu, pozdějším Reischdorfu, je z roku 1367. Český název Rusová  vychází z první části německého názvu Russ a znamená Rusova ves. Název se začal  užívat až po druhé světové válce.  V roce 1761 zde byla postavena budova školy, v roce 1774 byla zřízena samostatná farnost Rusová.        V roce 1872 byla do obce zavedena železnice a byla zde zřízena pošta, do jejíhož okrsku patřily i vesnice Podmilesy, Nová Víska, Louchov a Domašín.

Okolo roku 1712 byl na krevelové žíle u Rusové znovuotevřen starší důl Martin.

Roku 1689 byla zbarokizována gotická hřbitovní kaple sv. Martina z 15. století a povýšena na filiální kostel. 

V roce 1774 byla Rusová povýšena na samostatnou farnost.  

V letech 1935-1939 byl v Rusové postaven nový moderní kostel, zasvěcený opět svatému Martinovi.

Obec ztratila většinu obyvatel při vysídlení Němců z Československa. Definitivně byla obec zlikvidována při výstavbě vodní nádrže Přísečnice. Barokní sloup se sochou Dobrého pastýře z roku 1715 byl přemístěn do Hory Svatého Šebestiána a dvoustranné sousoší svaté Rodiny, které stávalo u cesty do Přísečnice, na lesní hřbitov ve Vejprtech.

                     více o zničených kostelích