ÚCTA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU


Každou poslední neděli v měsíci je večerní pobožnost věnována úctě        k Pražskému Jezulátku.

Před soškou Jezulátka zahajujeme prvním dnem novenu, která je vždy na nějaký aktuální úmysl, který může navrhnout kdokoli z farníků. Pak následuje uctívání Jezulátka, požehnání soškou a pobožnost je zakončena svátostným požehnáním. Ostatní dny noveny se modlí každý sám.


Jezulátko putující farností.

Každý rok od 1. neděle adventní do Hromnic putuje menší soška Jezulátka naší farností. Každý, kdo má zájem, si může na několik dní podle rozpisu vzít domů sošku Jezulátka a u ní se modlit za milostiplné prožití vánoční slavnosti a za požehnání pro naši farnost.

Modlitby k Jezulátku jsou k dispozici v kostele popřípadě zde: