NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE


Nejvznešenější svátostí je nejsvětější eucharistie; v ní je sám Ježíš Kristus přítomen, obětován a přijímán jako pokrm; jí církev stále žije a roste. Eucharistická oběť je památka smrti  a zmrtvýchvstání Páně; v ní stále trvá oběť kříže; je vrcholem a pramenem křesťanské bohoslužby a života; jí se projevuje a vytváří jednota Božího lidu a dokonává utváření církve, Kristova těla. Ostatní svátosti a veškerá apoštolátní činnost církve souvisí s nejsvětější eucharistií a jsou k ní zaměřeny.  


Ke svatému přijímání smí přistoupit každý pokřtěný katolík, kterému to právo nezakazuje.

Zákaz přijímat svátosti je spojen s trestem exkomunikace nebo interdiktu. Ke svatému přijímání také nesmí přistoupit ten, kdo spáchal těžký hřích. V takovém případě musí nejdříve přijmout svátostné rozhřešení.