NAŠE KOSTELY


Kostel byl péčí německých rodáků opraven v roce 1995.

Mše svaté jsou ve středu    a v pátek v 17 hodin,        v neděli v 9 hodin. 

Kostel Všech svatých Vejprty

 Pozdně barokní kostel stojící na místě   původního kostelíka, ke kterému byla       v polovině 18. století přistavěna nová   věž.  K  nové věži pak byl přistavěn   současný   kostel. Věž byla na začátku   20. století zvýšena o 20 metrů do   současné podoby. 


Kostel Božského Srdce Nové Zvolání

Novogotický kostel postavený      v roce 1899. Krásně opravený péčí německých rodáků  v roce 1997.

Na první pátek v měsíci se zde schází farníci  v 18.00 ke mši svaté a pobožnosti k Božskému Srdci Páně. 

Mše svaté jsou zde každou neděli      v 11 hodin.  V zimním období také ve čtvrtek v 17 hodin. Jinak jsou mše svaté ve čtvrtek v kostele sv. Marka.

Kostel Archanděla Michaela Kovářská

Pozdně barokní kostel, který byl v roce 1994 krásně opraven díky péči německých rodáků. Byl to první kostel  v naší farnosti opravený po roce 1989.


Kostel svatého Marka  Kovářská

Kostelík z roku 1913 postavený              v souvislosti se   zázračným uzdravením, které se událo                  7.6. 1872 u nedalekého kříže.

V letním období se zde koná každý čtvrtek v 17.00 pobožnost a mše svatá. Po mši svaté následuje modlitba za farnost u kříže zázraku.

V zimním období se zde konají bohoslužby podle povětrnostních podmínek.                      Upřesnění je v aktuálních ohláškách.

Mše svaté se zde konají v letním období    v sobotu jednou za měsíc v 17 hodin. Přede mší svatou je krátká pobožnost.

Přesné datum dle aktuálních ohlášek.

Kostel svaté Terezie Veliké Horní Halže

Kostelík postavený v roce 1902 a  posvěcen 19. října téhož roku.            Byl filiálním kostelem farnosti Měděnec.


Kostel svatého Antonína Černý Potok


Kostel postavený v 80. letech 19. století byl filiálním kostelem farnosti Přísečnice.


Každý měsíc se zde koná mše svatá      a pobožnost ke cti svatého Antonína    z Padovy v sobotu v 17 hodin.        Přesné datum dle aktuálních ohlášek. 


Kostel svaté Alžběty            České Hamry

Kostelík postavený v roce 1912 jako filiální  k farnosti Loučná. 

Mše svaté se zde konají v sobotu jedenkrát za měsíc v 17 hodin.      Přede mší svatou je krátká pobožnost. Přesné datum podle aktuálních ohlášek.

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie Mědník

Barokní kaple postavená v roce 1674 jako projev vděčnosti tehdejšího majitele panství Františka Sasko-Lauenburského.  V roce 1994 byla kaple opravena.

Bohoslužby se zde konají nepravidelně pouze několikrát      za rok.  


informace o zaniklých kostelích