ze života ministrantů

Služba ministrantů je velice důležitá. Jsou nejbližšími spolupracovníky kněze. Přisluhují knězi při mši svaté, což je            z jedné strany veliké vyznamenání být tak blízko Pánu Ježíši na oltáři, avšak z  druhé strany je to také nesmírná zodpovědnost. Kněz vysluhuje svatá tajemství v osobě Krista jakožto Hlavy Církve a podle toho musí vypadat také služba asistujících ministrantů. 

Stále platí zásada: 

Máme-li sklízet kněze, 
musíme sázet ministranty. 

Jakkoli je to úkol vznešený a nezbytný, není ani trochu jednoduchý!


Říká se, že                    z největších rošťáků vyrůstají nejlepší kněží,  ano, ale kdo to má uhlídat ?!?

Než se podaří naučit ministranty takto příkladné zbožnosti                                  a zodpovědnosti v jejich službě,  je to dlouhá cesta vedoucí přes mnohá úskalí, která je zapotřebí překonávat.


Pojmy: 

Ministranti se musí naučit mnoho pojmů, aby se                  v bohoslužbě dobře vyznali. Malí ministranti  často nerozumí pokynům od kněze    a tak se může přihodit skutečně leccos. Aby se předešlo obtížím                          a karambolům všeho druhu, musí ministranti pilně studovat teorii  i praxi.

Ovšem na malé ministranty musíme pomalu.  Vyučování        i samostudium je někdy zcela vyčerpá, takže výsledek není opravdu nic moc. Posuďte sami ...


...jeden příklad, jak to může dopadnout, když se malí ministranti neučí        a špatně si vyloží rozhodnutí kněze přede mší svatou: 

"Dnes budete kouřit vy dva!"


Právě okuřování je jedním          z velice důležitých úkolů ministrantů.

Okuřování patří ke kráse                        a vznešené důstojnosti posvátné mešní liturgie. Kadidlo symbolizuje naše modlitby stoupající k nebi jako vonný dým kadidla. Dým z kadidla také zahaluje svatá tajemství konaná na oltáři. Kadidlový dým také znázorňuje oblak, ve kterém se vždy Bůh ve Starém zákoně zjevoval.


Okuřovat správným způsobem a ve správný čas, nezapomenout lodičku s kadidlem a  nevysypat kadidelnici plnou žhavých uhlíků, to všechno jsou úkoly, které je třeba se pečlivě učit. Vzhledem  k tomu, kolikrát se již kadidelnice vysypala a kolikrát došlo k jiným problémům, platí také u ministrantů, že učený    z nebe nepadá - a to ani v kostele !!! 


Skutečně je třeba dobrá vůle, píle a ochota zbožně sloužit        u oltáře, protože naučit se správně okuřovat opravdu není snadné. 

Ale takto se okuřovat zcela jistě nenaučíš !!!

Na okuřování žádná apka není!!!  


Ministranti pomáhají také        s přípravou ke mši svaté.

Kdo nikdy neministroval, tak si ani neumí představit, kolik věcí je třeba domluvit  a připravit. 

Hned po otevření kostela je třeba zazvonit na zvony. Není lehké umět správně zvonit, ale jak se zdá, naši ministranti mají nezbytnou zručnost a praxi, takže zvonění zvládají na jedničku!


Následně v sakristii musí ministranti připravit misál, konvičky, patenu, mešní roucha a ještě další věci, na které se nesmí zapomenout. 

Mešní víno nesmí být zkažené. Tak aby to pan farář nemusel kontrolovat sám, rádi mu s tím ministranti pomohou.

Služba ministrantů je skutečně náročná.      A tak když se vše nakonec podaří, je radost malých služebníků oltáře skutečně obrovská!!! 


O budoucnost ministrantů je              u nás postaráno. Takto vypadá        ve Vejprtech ministrantský dorost. 

Inu, ještě trochu povyroste, pečlivě se bude učit podle vzoru výše, a pak        z něj bude opora farnosti...