MANŽELSTVÍ


 Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí je mezi pokřtěnými povýšeno Ježíšem Kristem na svátost.

 Podstatnými vlastnostmi manželství je jednota a nerozlučitelnost, které nabývají v křesťanském manželství zvláštní pevnosti  z důvodu svátosti.  

Svátosti manželství předchází příprava, která by měla trvat několik měsíců. Je tedy třeba domlouvat termín svatby s dostatečným předstihem.

Snoubenci si přinesou platný průkaz totožnosti a osvědčení z matriky o tom, že nic nebrání platnosti tohoto sňatku před státními úřady.

Dále je nutné pro ty, kdo nepocházejí ze zdejší farnosti, doložit potvrzení    o křtu, které nebude starší než 3 měsíce.  

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj !