KŘÍŽ ZÁZRAKU

U Kovářské se nachází v lese u cesty na Černý Potok kříž, který zde byl postaven na místě jiného kříže, u kterého došlo      7. června 1872 k zázračnému uzdravení slepé paní z Kovářské. Obyvatelé Kovářské z vděčnosti postavili nejen nový kříž, ale také kostel poblíž místa zázraku.

Každý čtvrtek - když to dovolí povětrnostní situace - je v tomto kostele sloužena mše svatá a po ní jdeme ke kříži prosit za naši farnost.

Výroční slavnost

V neděli nejblíž výročí zázraku slaví naše farnost výroční slavnost.      V kostele se koná slavnostní mše svatá a po ní se jde procesím ke kříži, kde je děkovná pobožnost. Následuje procesí zpět do kostela, kde je slavnost ukončena svátostným požehnáním.


Křížové průvody

O svátku svatého Marka a také před slavností Nanebevstoupení Páně se konávají prosebné či křížové průvody. Účelem průvodů je vyprosit Boží požehnání pro úrodu. Naše farnost koná tyto průvody právě u svatého Marka. Podobně jako při  výroční slavnosti následuje po mši svaté v kostele procesí ke kříži. Zde se konají prosebné modlitby jednotlivých zastavení a pak následuje procesí zpět do kostela a svátostné požehnání. 

více informací o kříži a kostele sv. Marka