KOVÁŘSKÁ


První písemná zmínka o obci je z roku 1555. Již v roce 1599 byla v Kovářské spuštěna vysoká pec jako jedna z prvních v Čechách. Až do devatenáctého století bylo zpracovávání železné rudy téměř jediným zdrojem obživy zdejších obyvatel. 

Kovářská byla farností od roku 1791. Historicky patřila do pražské arcidiecéze do roku 1993, kdy byla převedena do nové Plzeňské diecéze. V roce 2013 byla společně s ostatními farnostmi převedena do Litoměřické diecéze.  

Kostel svatého Michaela

V roce 1649 stála na místě dnešního kostela pouze dřevěná kaple. Kostel byl postaven    v barokním slohu  v letech 1709-1710.          V roce 1781 byla dřevěná věž nahrazena věží zděnou. Kostel byl krásně opraven díky péči rodáků v roce 1994.