FARNÍ KNIHOVNA

Největším nepřítelem Církve je nevzdělanost věřících ve své vlastní víře! papež sv. Pius X.

Knihovna nabízí farníkům celou řadu knih s náboženskou tematikou. 

Jedná se o knihy zabývající se historií, věroukou, liturgikou, biblistikou.

Především knihy o svatých jsou zastoupeny v hojném počtu. 

Zapůjčit knihy je možné kdykoli po osobní domluvě s panem farářem. Zapůjčení je samozřejmě zcela zdarma.


některé knihy z farní knihovny


Nové přírůstky naší knihovny:

Alcuin Reid  Trpká zkouška

Kniha sestavená z korespondence anglického kardinála Heenana popisující reformy církve ve druhé polovině 20. století





Knihovník doporučuje: 

ThDr. Josef Miklík : Ježíš Kristus

Úctyhodné dílo z pera významného biblisty přinášející detailní pohled na události spojené s utrpením a zmrtvýchvstáním Pána Ježíše Krista




Nová kniha o naší železniční trati popisuje  s nadhledem pohádkového vyprávění avšak na základě reálií naši trať, její krásy              a význam.  

 K dispozici v infocentru na náměstí TGM ve Vejprtech, v infocentru restauraci Mědník na Měděnci, v infocentru na úřadu městyse Kovářská a také  v infocentru v Chomutově. Knihu je možné také zaslat poštou. 

                                                                                               Objednání možné zde: 

cena 75,-Kč, pro farníky za růženec zbožně pomodlený


Kniha o svatém Antonínovi z Padovy

Naše farnost vydala knihu o svatém Antonínovi. Kniha popisuje podrobně jeho působení jako kazatele, učitele, zpovědníka. Velmi podrobně jsou také popisovány mnohé zázraky, které Pán Bůh skrze sv. Antonína vykonal 

Kniha je k dispozici

na faře, v kostele ve Vejprtech a v kostele v Černém Potoce.

Cena jednoho výtisku je 70 korun.

Knihu možno také objednat na uvedených kontaktech: