FARNÍ KNIHOVNA

Největším nepřítelem Církve je nevzdělanost věřících ve své vlastní víře!           papež sv. Pius X.

Knihovna nabízí farníkům celou řadu knih s náboženskou tematikou.

Jedná se o knihy zabývající se historií, věroukou, liturgikou, biblistikou.

Především knihy o svatých jsou zastoupeny v hojném počtu. 

Zapůjčit knihy je možné kdykoli po osobní domluvě s panem farářem. Zapůjčení je samozřejmě zcela zdarma.


některé knihy z farní knihovny


Nové přírůstky naší knihovny:

Vavřinec Skupoli  Duchovní boj

Nehynoucí dílo křesťanské asketiky, jemuž se dostalo stovek vydání          v nejrůznějších jazycích. Náleží mezi nejlepší návody v úsilí                      o křesťanskou dokonalost  


Alcuin Reid  Trpká zkouška

Kniha sestavená z korespondence anglického kardinála Heenana popisující reformy církve ve druhé polovině 20. stoletíKnihovník doporučuje: 

ThDr. Josef Miklík : Život Panny Marie

Úctyhodné dílo z pera významného biblisty přinášející podrobné pojednání o všech etapách života Panny Marie.