EUCHARISTICKÁ ADORACE


NEDĚLE

Každou neděli se koná od 17.00 v kostele ve Vejprtech večerní pobožnost složená z modlitby nešpor a pobožnosti před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Pobožnost je ukončena svátostným požehnáním. 


Pátek

Eucharistická adorace se koná každý pátek od 12.00 do 17.00, kdy je adorace zakončena svátostným požehnáním          a následuje mše svatá.

Zpovídá se od zahájení adorace do 12.30                      a od 16.30 do 17.00. 


Pobožnosti s adorací

Krátká pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí se koná  v Kovářské každý čtvrtek přede mší svatou v 17.00.

O sobotách, když je mše svatá v Horní Halži nebo v Českých Hamrech, se koná krátká pobožnost přede mší svatou v 17.00.