BIŘMOVÁNÍ


 Svátost biřmování vtiskuje trvalé znamení; jí se pokřtění, kteří pokračují v uvádění do křesťanského života, obohacují darem Ducha svatého a dokonaleji se spojují s církví; tato svátost posiluje pokřtěné      a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Kristovými a šířili a obhajovali víru.   

Biřmování uděluje biskup. Kněz jen ve výjimečných případech kdy  k udělování této svátosti dostává zvláštní oprávnění.

Účinkem biřmování je plné vylití Ducha Svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic. Z toho důvodu uděluje biřmování biskup jakožto nástupce apoštolů. I kdyby uděloval biřmování kněz, musí mít k tomu posvěcený olej, který posvětil biskup.

Biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který ještě tuto svátost nepřijal. 

Pro udělování biřmování se počítá s věkem, kdy člověk dosahuje schopnosti vlastního rozhodování. Tím je věk 7.let. Doporučený věk k biřmování ze strany církevních představených je 14 let. 

Avšak, jak stanoví rozhodnutí Kongregace pro bohoslužbu            a svátosti  z 18.12. 1999: "Partikulární právo musí vždy zohlednit základní právo věřícího na přijímání svátostí. Čím více se věk pro biřmování vzdaluje od věku vlastního rozhodování, tím většímu počtu věřících schopných přijmout tuto svátost bude biřmování nespravedlivě odepřeno."

Tím je jasně stanoveno, že biřmování ve věku mladším než je 14 let je nejen možné, ale dokonce vhodné a prospěšné.